Beleid

Beleid beleggingen

De Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele voert een gematigd defensief beleggingsbeleid. Het belegging statuut van december 2019 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 17 december 2019. De beleggingstransacties worden uitgevoerd door de Execution Only Desk van ABN AMRO Trading te Amsterdam. Mutaties en de resultaten van de beleggingen komen in de bestuursvergaderingen aan de orde.  Het beleid wordt uitgevoerd door de bestuursadviseur onder verantwoordelijkheid van de penningmeester.

Geconsolideerde staat van baten en lasten 2020 (bedragen x € 1000)

BATEN
Beleggingen -1.425
Financiële baten     -8
Huuropbrengsten     38
Overige opbrengsten       0
Totaal baten  -1.395
LASTEN
Adm.- en org.kosten 63
Lasten beleggingen 35
Afschrijvingen 10
Overige lasten vastgoed 3
Bijdragen en uitkeringen 582
Totaal lasten 693
Resultaat 2020 -2.088

* Er wordt naar gestreefd het vermogen in stand te houden. Het resultaat wordt toegevoegd aan het vermogen.

De Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele is een vermogensstichting. Zij doet niet actief aan fondsenwerving.
De administratie- en organisatiekosten bedroegen 11,9 % van de beleggingsinkomsten exclusief de koersresultaten.
Er zijn geen giften, legaten of erfenissen ontvangen. De projecten werden gefinancierd uit de vermogensopbrengsten van de Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele.

Uitkeringen
In 2020 zijn aan onderstaande instellingen aanvragen toegekend voor in totaal een bedrag van € 581.839 (2019: € 557.070; 2018 € 445.935; 2017: € 406.291; 2016: € 358.746).

Specificatie toegekende uitkeringen in 2020

Fountain of Life Womens’s Center
Parochie St Urula
Stichting Jessehof
School’s Cool Delft
Stichting Mobiele Clowniek Fabriek
Stichting Delftse Buur
Stichting Maltezer Projecten
Stichting Canidream
Stichting Delft Fringe Festival
Nobis project – Canidream
Stichting Kinderboederij en waterspeeltuin tanthof
Stichting R.K. Standsdiaconaat Delft e.o.
Mooi Weer Spelen
Stichting Watersport Gehandicapten Ned.
Stichting Museumnacht Delft
Stichting 751
Nederlands  Rode Kruis afdeling Delft
Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid Holland
Stichting DOK Delft
ISK Grotius College
Stichting Move
Stichting Bedtime Stories
Stichting Vaarwens
Centrum de Jessehof
ISK Grotius College
Stichting Collectieve Creatie
MoTiv – Theophoor
Stichting Epic Youth
Stichting BuytenDelft
Stichting Vitalis
Stichting Klassewerk
Stichting het Buitenhof
Stichting op Nieuw
Stichting Mobiel voor Iedereen
Parochie St Urula
Stichting Ipse de Bruggen
Stichting de Papaver
Stichting Theater Festival Delft
Bidom Rotterdam
Stichting Studenten Vrijwilligerswerk Delft
Stichting IKD Centrum de Jessehof
Stichting Kinderacademie Delft
Interkerkelijk Sociaal Fonds
Stichting RK Stadsdiaconaat Delft eo
Delft on Stage
Stichting Present Delft
Stichting Sportief Besteed Groep
Stichting Klassewerk
ISOFA