Doelstellingen

‘Het bevorderen van het geestelijke, godsdienstige en maatschappelijk welzijn van met name de Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap, en die van de stad Delft en direct aangrenzende gemeenten’.

De Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele doet dit o.a. door financiële steun te verlenen aan daarvoor geëigende instellingen van kerkelijke, charitatieve, sociale of wetenschappelijke aard, waaronder begrepen instellingen werkzaam op het gebied van de ouderenzorg in Delft en de direct aangrenzende gemeenten .