Organisatie

Rechtspersoonlijkheid

De Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele is een zelfstandig onderdeel van het Rooms-Katholieke Kerkgenootschap in de zin van artikel VII van het Reglement van het Rooms-Katholieke Kerkgenootschap in Nederland, dat rechtspersoonlijkheid bezit volgens het kerkelijk recht, welke ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands recht.

Bestuur (onbezoldigd)

Mw. Mr. A.M. Lander (voorzitter)
Mw. S.C.J. Vlek-van Rossum (secretaris)
Dhr. L.J. van Bilsen (penningmeester)
Dhr. Drs. M. de Bruin
Mw. M.C. Junius
Mw. Ir. J. van Gastel
Dhr. Mr. C.D.E. Qualm

Bestuursadviseur
Dhr. A.L.M. Spanjaard

Vestiging- en correspondentieadres

De Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele is statutair gevestigd te Delft.

Correspondentieadres
Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele
Tuindersvaart 33
2614 SM  Delft

Overige gegevens
Tel: 015-2625599
www.stalpaertdelft.nl
info@stalpaertdelft.nl
Fiscaalnummer ANBI 4950227
KvK nummer 7010 7076

 

Het bestuur van de Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele heeft een privacy statement vastgesteld dat middels de bijgaande link Besluitenlijst Bestuur AVG kan worden opgevraagd