Klaeuwshofje

Het Klaeuwshofje is gesticht door de vooraanstaande en vermogende Delftse bierbrouwer Dirck Jansz. Uyttenhage van Ruyven en zijn vrouw Elisabeth Fredericksdochter van Adrichem. Zij bewoonden de brouwerij ‘In de Claeuw’ op de hoek van de Koornmarkt en de Gasthuissteeg. In 1594 kochten zij een terrein aan de stadswal nabij de Oostpoort, om daarop een hofje te kunnen bouwen waarin rooms-katholieke ongehuwde vrouwen en weduwen, die niet meer in hun onderhoud konden voorzien, gratis mochten wonen en werden onderhouden.

Het hofje werd in 1605 in gebruik genomen, twee jaar na de dood van Dirck Jansz., wiens weduwe de leiding van het hofje op zich nam. Tot 1710 werd het hofje bestuurd door leden van de familie Uyttenhage; daarna door regenten. In 1959 kwam hiervoor een stichting in de plaats, waarvan het bestuur tot 2002 hetzelfde is als dat van de ‘Delftse Katholieke Stichting voor Bejaardenzorg en Huisvesting voor Alleenstaanden’ (DKSB). Vanaf 2002 wordt het bestuur gevormd door het bestuur van de Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele.

Doelstelling

Het in stand houden van rijksmonumenten en in het bijzonder het in stand houden van het registergoed/complex genaamd: ‘Het Klaeuwshofje’ te Delft aan de Oranje Plantage en al hetgeen daartoe behoort, alles in de ruimste zin van het woord.

Bestuur

Het bestuur van de ‘Kerkelijke stichting Stalpaert van der Wiele’ is ook bestuur van de stichting Klaeuwshofje. Het bestuur is onbezoldigd.

Bestuurssecretariaat

Stichting Klaeuwshofje
Tuindersvaart 33
2614 SM  Delft
tel. 015-2625599
info@stalpaertdelft.nl
www.klaeuwshofje.nl

Vastgoedbeheer

Onderhoud is ondergebracht bij:

Nyenburgstaete Beheer
Oude Delft 56
2611 CD Delft
tel. 015 2191070
Er komt zeer zelden een woning vrij in het Klaeuwshofje. Nyenburgstaete Beheer heeft geen wachtlijst of andere inschrijvingsmogelijkheid voor deze woningen.

Vermogensbeheer

Het vermogen wordt beheerd door de Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele.

Officiële gegevens

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41145459

fiscaalnummer ANBI 8093.33.910

De  ANBI ‘Stichting Klaeuwshofje’ is aangewezen als een Culturele Instelling.